The Kobayashi Maru

 help
x: y:
Area The Ruby Sea
Level 70 
Fair Skies Fair Skies Fair Skies Fair Skies Clouds
0 0

Fishes

Name Link
check 230 Redcoat Average
check 245 Sea Lamp Small
check 245 Amberjack Big
check 260 Spiny Lobster Average
check 275 Bashful Batfish Small
check 290 Motley Beakfish Big
check 300 Ichimonji Big
check 40 timeworn gaganaskin map

Hooking

Redcoat
Sea Lamp
Amberjack
Spiny Lobster
Bashful Batfish
Motley Beakfish
Ichimonji
timeworn gaganaskin map
Redcoat
Sea Lamp
Amberjack
Spiny Lobster
Bashful Batfish
Motley Beakfish
Ichimonji
timeworn gaganaskin map
Redcoat
Sea Lamp
Amberjack
Spiny Lobster
Bashful Batfish
Motley Beakfish
Ichimonji
timeworn gaganaskin map
Redcoat
Sea Lamp
Amberjack
Spiny Lobster
Bashful Batfish
Motley Beakfish
Ichimonji
timeworn gaganaskin map

swimming shadows

Bashful Batfish The Eastern Ruby Sea
Ichimonji <i>Kobayashi Maru</i>'s Northern Wake

Comments

(0)

Images

(0)

Name  unsung angler
Comment 


Top
The <i>Kobayashi Maru</i> - Cat became hungry